1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 2. Poniżej informujemy o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz w trakcie dokonania zamówienia towaru. Dane osobowe to wszystkie dane, które można zidentyfikować, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.
 3. Administratorem danych osobowych na mocy art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest:

AGNIESZKA KOPER

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MEBELEK”

Toporzysko 568

34-240 Jordanów

tel.: + 48 515 364 478
e-mail: sklep@mebelki-sosnowe.com

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć w pełni ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.
 1. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego podane przez Państwa dane (adres e-mail, w stosownych przypadkach nazwisko i numer telefonu) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście po tym, jak przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 1. Jeżeli Państwa dane osobowe uzyskaliśmy na podstawie zgody będą one przechowywane do czasu cofnięcia zgody, chyba że inny okres przechowywania wynikać będzie z przepisów szczególnych. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu skutecznej realizacji Państwa zamówienia, a także po jego zrealizowaniu odpowiednio do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z każdorazowej umowy. W odniesieniu do danych wynikających z dokonania wzajemnych rozliczeń i danych księgowych do upływu okresu przechowywania wynikającego z przepisów szczególnych (np. ustawy o rachunkowości).
 2. Bez Państwa wyraźnej zgody, AGNIESZKA KOPER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MEBELEK” nie udostępnia Państwa danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwa dane.
 3. W przypadku dokonania zamówienia towarów możemy natomiast przekazać Państwa niektóre dane innym usługodawcom, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. z kurierami, którzy dostarczają zamówienia złożone przez Internet lub firmami, które w naszym imieniu realizują usługę montażu naszych mebli w Państwa domu, dostawcom usług IT). Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Państwa danych i zachowania ich w tajemnicy.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Przysługujące Państwu uprawnienia
 6. Macie Państwo w stosunku do nas następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

Prawo do informacji,

Prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii
Prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Prawo do przenoszenia danych.

 1. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ponadto macie Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z naszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych, tj.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 1. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
 2. Korzystając ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestrują się Państwo lub w inny sposób lub w innym celu nie przekazujecie Państwo nam informacji, zbieramy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną  jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO):

Adres IP
data i godzina złożenia zapytania
Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
Treść żądania (konkretna strona)
Status dostępu/HTTP – kod statusu 
Każdorazowa ilość przekazywanych danych 
Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
Przeglądarka
System operacyjny i jego interfejs
Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 1. Oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze podczas korzystania z naszej strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w przeglądarce, z której Państwo korzystacie i przez którą pewne informacje przepływają do miejsca, które je ustawia (tutaj przez nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.
 2. Stosowanie plików cookie:

a) Niniejsza witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:
Tymczasowe pliki cookie (patrz b)
Trwałe pliki cookie (patrz c).
b) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać do wspólnej sesji różne żądania przeglądarki. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
c) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.
d) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i, na przykład, odmówić akceptacji plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub jego wycofanie
 2. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo ją w każdej chwili wycofać. Takie cofnięcie zgody na przetwarzanie danych ma wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych po przekazaniu nam oświadczenia o cofnięciu zgody przez Państwa.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na rozważeniu interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do wykonania umowy z Państwem, co jest opisane przez nas w poniższym opisie funkcji. Wnosząc taki sprzeciw, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, w jaki to uczyniliśmy. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu, zbadamy sytuację i zatrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy Państwu ważne powody zasługujące na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.
 4. W każdej chwili mogą Państwo oczywiście cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O sprzeciwie mogą nas Państwo poinformować przesyłając nam go na następujący adres mailowy: sklep@mebelki-sosnowe.com
 5. Korzystanie z Google Analitycs
 1. Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. „(„Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej zmniejszy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.
 2. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 4. Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonimizeIp()”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, co pozwala wykluczyć identyfikację osobistą. Jeśli zebrane dane osobowe okażą się danymi osobowymi, ich przetwarzanie zostanie niezwłocznie wyłączane, a same dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Korzystamy z Google Analytics, celem analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google podlega przepisom tzw. Tarczy Prywatności zawartą pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO.
 1. Informacje dot. osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001.

warunki użytkowania: https://policies.google.com/terms?hl=pL

polityka prywatności: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. Zmiany w polityce prywatności

AGNIESZKA KOPER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MEBELEK” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualna wersja informacji o ochronie danych jest zawsze dostępna na stronie internetowej AGNIESZKA KOPER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MEBELEK” pod adresem https://www.mebelki-sosnowe.com/

Stan: maj 2018 r.


AGNIESZKA KOPER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MEBELEK”